Privacyverklaring

Dierenkliniek Het Groote Plein

Op 25 mei 2018 trad er nieuwe privacywetgeving in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij Dierenkliniek Het Groote Plein hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten. Daarom willen we u toelichten waarom we gegevens van u nodig hebben en wat we er mee doen.

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Kort gezegd voor identificatie van u en uw huisdieren, documentatie van ons handelen en communicatie met u.
Om een cliëntendossier aan te maken hebben we een aantal gegevens van u nodig. Met dit cliëntendossier kunnen (en moeten) we bijhouden welke diensten we aan u verleend hebben. Met deze gegevens kunnen we met u communiceren via post, telefoon of e-mail.

Aan dit cliëntendossier voegen we de patiëntenkaarten van uw huisdieren toe. Op deze kaart houden we de medische gegevens van uw huisdier bij en houden we bij welke medicatie er is voorgeschreven. Zo hebben we altijd een overzicht van de ziektegeschiedenis van uw huisdier.

Ook moeten we uw financiële historie bijhouden. Dit laatste ook omdat wet- en regelgeving ons verplicht deze gegevens te bewaren. We letten er op dat we alleen die gegevens van u vragen die we daadwerkelijk nodig hebben voor een goede dienstverlening.

Welke gegevens hebben we van u nodig?

Voor het aanmaken van een cliëntendossier hebben we nodig: naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s) waarop we u kunnen bereiken en e-mailadres. Indien van toepassing dan noteren wij ook de gegevens van uw vertegenwoordiger zoals bijvoorbeeld een bewindvoerder of curator.

De informatie die we van uw huisdier nodig hebben: naam, diersoort, ras, geslacht, geboortedatum, chipnummer (indien aanwezig), lichaamsgewicht, kleur, vachttype, historische behandelinformatie en dienstverlening en of er een huisdierverzekering is afgesloten. 

Bent u verplicht deze gegevens af te geven?

U bent natuurlijk niet verplicht uw gegevens aan onze Dierenkliniek te geven. Doet u dit echter niet, dan kunnen wij u niet helpen. Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en te bewaren.

We hebben uw gegevens nodig voor de volgende doelen:

 • om een afspraak in te kunnen plannen
 • om (herhaal)recepten voor u klaar te leggen
 • om u te kunnen bellen/e-mailen/appen/post te verzenden, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om uw betaling af te handelen
 • om u te kunnen doorverwijzen naar een collega/specialist
 • om u te kunnen informeren over (wijzigingen van) onze diensten/producten

Uw e-mailadres gebruiken we ook om onze nieuwsbrief toe te sturen. U kunt echter altijd aangeven of u onze nieuwsbrief al dan niet wenst te ontvangen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Deze worden opgeslagen in de managementsoftware van de kliniek. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de hierboven beschreven doelen. Alle gegevens blijven bewaard zonder termijnbepaling. Bij incidentele opschoning en gebrek aan contactmomenten in de periode van 5 jaren of langer, of het overlijden van een patiënt en/of het overlijden van een cliënt worden de gegevens desbetreffende op ‘inactief’ gezet.

Delen we uw gegevens met andere partijen?

Ja, in principe werken we samen met een aantal partijen:
Onze praktijksoftware is een programma van de firma Idexx-Animana. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij gebruiken de aangeboden data wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistische doeleinden.

Uw NAW- en diergegevens worden gebruikt door verwerkingspartners zoals externe laboratoria, maar ook humane apotheek en farmaceuten, als we speciaal voor uw dier medicijnen moeten aanvragen. Indien wij uw huisdier doorverwijzen wordt vaak gevraagd om de cliënt- en patiëntgegevens door te sturen. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd.
Bij het op uw verzoek plaatsen van een chip bij uw huisdier geeft u toestemming om deze via ons te registreren bij de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren.

Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkingsovereenkomst gesloten, wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de nieuwe AVG richtlijnen te werken. Wij verstrekken uw gegevens niet aan anderen dan hierboven aangegeven, zonder uw schriftelijke verzoek.

Disclaimer

De informatie op onze website is met zoveel mogelijk zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten verbonden worden aan hetgeen op de site staat. Dierenkliniek Het Groote Plein kan niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos en ononderbroken functioneert. Dierenkliniek Het Groote Plein wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Verwijzingen naar externe bronnen dienen alleen ter informatie voor de gebruiker. Dierenkliniek Het Groote Plein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die externe bronnen dan wel het functioneren van die externe sites/bronnen. Tevens kan Dierenkliniek Het Groote Plein niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop die sites met uw persoonsgegevens omgaan.

Het is niet toegestaan om informatie, beelden en of andere elementen van deze site te kopiëren of te downloaden met als doel te verspreiden of vermenigvuldigen om daar eigen gewin mee te behalen. Alleen voor eigen persoonlijk gebruik is het toegestaan. Dierenkliniek Het Groote Plein behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Websitebezoek

Cookies
Dierenkliniek Het Groote Plein gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Google Analytics

 • Bij het bezoeken van onze website wordt door Google Analytics een cookie geplaatst. Deze analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy.
 • Google Analytics gebruiken wij om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verzamelde informatie te delen voor en aan andere Google diensten. Google kan de informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
 • De bewaartermijn van de bezoekgegevens binnen Google Analytics staat op 26 maanden.
 • Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
 • Van alle IP-adressen wordt het laatste octet gemaskeerd. Dit houdt in dat van het IP-adres van een bezoeker de laatste cijfers anoniem zijn gemaakt.

Wat als u niet van cookies houdt
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Eenmaal geplaatste cookies op uw PC, tablet of mobiel kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Zijn uw gegevens veilig?

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het blijven natuurlijk uw gegevens!

U heeft te allen tijde het recht op inzage in uw persoonsgegevens en de mogelijkheid om uw gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Na identiteitscontrole wordt er met u bepaald om welke gegevens het gaat en wat er mee moet gebeuren. U kunt hiervoor een email sturen naar info@dierenartsweesp.nl of ons telefonisch benaderen op 0294 – 419 214 of langskomen op onze vestiging.

Pin It on Pinterest