De hond gaat mee op vakantie! Wat moeten we weten?

Als u op vakantie gaat is het natuurlijk erg leuk om uw hond mee te nemen. Daarom is het belangrijk om op de volgende punten binnen de wetten en regels te letten voordat u vertrekt:

 • Bent u in het bezit van een geldig EU-paspoort?
 • Is uw hond gechipt?
 • Is uw hond ingeënt tegen rabiës?
 • Heeft u extra voorzorgsmaatregelen genomen ter voorkoming van buitenlandziektes zoals volledige ontworming en preventie van parasieten?
 • Heeft uw hond last van reisziekte? Daar kunnen we wat aan doen.

Hieronder volgt een uitgebreide toelichting.

Wetten en regels

Als u met uw hond naar het buitenland op vakantie gaat dan moet u zich houden aan een aantal wetten en regels. De wetten en regels van het vakantieland zijn natuurlijk erg belangrijk, maar ook de regels en wetten van Nederland en landen waar u doorheen reist zijn van belang.

Regels binnen de Europese Unie:

1. Uw hond moet een officieel Europees dierenpaspoort hebben.
Niet iedere hond met een vaccinatie paspoort heeft een officieel Europees dierenpaspoort. Laat uw dierenarts voorafgaand aan uw vakantie met uw hond bepalen of het om een officieel Europees dierenpaspoort gaat.
Is uw hond geboren op of na 29 december 2014 dan dient u in bezit te zijn van een nieuw Europees dierenpaspoort, waarin de identificatiegegevens en rabiës vaccinatie zijn gelamineerd.

Als u met uw hond naar het buitenland op vakantie gaat, moet u in bezit zijn van een officieel Europees dierenpaspoort met chipnummer erin.

2. Uw hond moet gechipt zijn.
Hoewel in sommige vakantielanden een tatoeage nog wordt geaccepteerd (geplaatst voor 2011), adviseren wij echter de hond te laten chippen als u met uw hond de grens over gaat. De chip moet zijn geplaatst voordat de hond tegen rabiës wordt gevaccineerd. Let op: is uw hond geboren op of na 1 april 2013 dan geldt ook binnen Nederland een chip en registratie verplichting.

3. Uw hond moet rabiës gevaccineerd zijn.
In Nederland vaccineren we niet standaard tegen rabiës. De rabiësvaccinatie is dus geen onderdeel van de ‘jaarlijkse cocktail’. De rabiësvaccinatie wordt pas gegeven wanneer u met uw hond naar het buitenland gaat.
Er zijn verschillende soorten rabiësvaccinaties met een verschillende geldigheidsduur. Wij gebruiken een rabiësvaccinatie met een geldigheidsduur van 3 jaar:

 • De rabiësvaccinatie geldt alleen als de vaccinatie datum gelijk is aan of later is dan de chip datum.
 • Een rabiësvaccinatie moet minimaal 21 dagen voor vertrek worden gegeven. Deze ’21 dagen regel’ vervalt als de rabiësvaccinatie binnen de geldigheidsduur van de voorgaande rabiësvaccinatie wordt herhaald.
 • De rabiësvaccinatie mag pas gegeven worden vanaf 3 maanden leeftijd. In combinatie met de ’21 dagen regel’ mag een pup dus pas vanaf 15 weken leeftijd mee op vakantie naar het buitenland. Sommige landen accepteren honden jonger dan 15 weken oud, mits zij zijn voorzien van een verklaring waarin staat dat het dier geen contact heeft gehad met mogelijk rabiës besmette (wilde) dieren. Nederland accepteert dit echter niet en daardoor mag u, na uw vakantie in het buitenland, uw hond jonger dan 15 weken oud niet over de Nederlandse grens terug naar huis vervoeren.

4. U mag maximaal vijf dieren meenemen op vakantie.

In sommige landen gelden naast bovengenoemde wetgeving extra regels:

Titerbepaling
Sommige landen vereisen een rabiës titer bepaling (bloedtest). De rabiës titerbepaling kan pas 21 dagen na de vaccinatiedatum worden uitgevoerd. Het bloed moet worden opgestuurd naar een gecertificeerd laboratorium en de uitslag duurt soms enkele weken. Als u met uw hond naar een land toe wilt gaan waar een rabiës titerbepaling verplicht is, dan dient u tijdig met de voorbereidingen te beginnen (het liefst minimaal 3 maanden van tevoren).

Ontwormen en behandeling tegen teken
Sommige landen vereisen dat uw hond voor vertrek door een dierenarts wordt ontwormd met praziquantel (Milbemax). Bovendien zijn er landen die naast ontworming ook een behandeling tegen teken vereisen. Deze ontworming en tekenbehandeling moet in het Europees dierenpaspoort worden genoteerd met datum en tijdstip. Het tijdstip waarop deze ontworming plaats moet vinden kan per land verschillen.

Een gezondheidsverklaring
Sommige landen vereisen een door de dierenarts afgegeven gezondheidsverklaring.

Regels voor bepaalde rassen
In sommige landen gelden speciale regels voor en geldt zelfs een verbod op bepaalde hondenrassen. Het gaat hierbij niet alleen om raszuivere honden, maar ook om honden die op bepaalde rassen lijken.

Extra verplichte vaccinaties
In sommige landen is naast de verplichte rabiësvaccinatie ook de vaccinatie tegen parvovirus, hondenziekte, De ziekte van Weil, Hepatitis contagiosa canis verplicht. Dit is gelijk aan de jaarlijkse vaccinatie in Nederland.

Uitsluiten van infecties
In sommige landen is het verplicht om voor vertrek infecties met bepaalde parasieten, bacteriën en virussen uit te sluiten.

Voor meer gedetailleerde regels en wetgeving van Europese landen kunt u terecht op de website van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG). Regels kunnen bovendien regelmatig veranderen, wij adviseren u dan ook om voor de meest recente regels contact op te nemen met de ambassade van het desbetreffende land.

Reisziekte

Als u met uw hond op vakantie gaat, dan moet u vaak een lange afstand afleggen met de auto of het vliegtuig. Net als de mens kan ook uw hond last hebben van reisziekte. Dit kan zich uiten in onrustig gedrag, hijgen, kwijlen en braken.

Als uw hond een van deze gedragingen vertoond kunt u na overleg met de dierenarts medicatie geven tegen reisziekte. Dit zijn geen verdovende (slaap) middelen, maar middelen tegen misselijkheid (reisziekte). Wij raden het gebruik van verdovende (slaap) middelen tijdens een langdurige reis af. Bovendien raden wij aan om gedurende een lange reis de hond te vervoeren in een bench en regelmatig te stoppen voor een uitlaatbeurt.

Regels voor een vakantie met uw hond buiten de Europese Unie:

Gaat u op vakantie met uw hond naar een land buiten de EU dan gelden als basis dezelfde regels als binnen de EU. Daarnaast eisen sommige landen legalisatie van de reisdocumenten. Voor meer gedetailleerde regels en wetgeving van de landen buiten de Europese Unie kunt u terecht op de website van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG). Gaat u op vakantie met uw hond naar een land buiten de EU, neem dan tijdig contact op met de ambassade van uw vakantieland.

Als u met uw hond op vakantie naar het buitenland gaat, dan keert u meestal weer terug naar Nederland met uw hond. Houdt u er rekening mee dat u zich dan ook moet houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Een Europees dierenpaspoort, een chip en de rabiësvaccinatie zijn verplicht, maar bij een vakantie naar bepaalde bestemmingen kan ook een rabiës titerbepaling verplicht zijn. Bovendien mogen honden jonger dan 15 weken oud niet worden ingevoerd (ook niet als u met uw hond op vakantie bent geweest).

Puppy’s, jonger dan 15 weken, mogen niet mee op vakantie naar het buitenland.
Puppy’s jonger dan 15 weken mogen niet mee op vakantie naar het buitenland.

Ziekten in het buitenland
Als u met uw hond op vakantie gaat, gaat u meestal op vakantie naar een lekker warm land in Zuid Europa. In dit warme klimaat komen helaas vaker andere ziekten voor dan in Nederland voorkomen. Wanneer u uw hond mee neemt naar het buitenland dan moet u er rekening mee houden dat uw hond hiermee een groter risico loopt om ziek te worden. Uw hond hoeft niet direct ziek te worden, maar kan ook pas jaren na het bezoek aan het buitenland ziek worden. Daarom is het erg belangrijk om uw hond goed te beschermen tegen deze ziektes.

Hieronder vindt u een lijst van meest voorkomende ziekten in het buitenland en de manier waarop u uw hond kan beschermen tegen deze ziekten:

 • Parvo bij de hond, Hondenziekte (Distemper virus), Hepatitis contagiosa canis, Ziekte van Weil (Leptospirose bij de hond), Kennelhoest. Tegen al deze ziekten wordt jaarlijks gevaccineerd in Nederland.
 • Rabiës: als u met uw hond naar het buitenland gaat, zorg dan dat uw hond goed is gevaccineerd tegen Rabies (zie informatie hierboven)
 • Hartworm: u kunt uw hond hiertegen beschermen door middel van muggenbestrijding en maandelijkse (tot een maand na thuiskomst) behandelingen met Milbemax of Stronghold.
 • Leishmania: u kunt uw hond hiertegen beschermen door middel van vaccinatie en zandvliegbestrijding. Ook Leishmania komt met name in warme landen voor.
 • Ehrlichia: u kunt uw hond hiertegen beschermen door middel van tekenbestrijding.
 • Babesia: u kunt uw hond hiertegen beschermen door middel van tekenbestrijding.
 • Longworm: u kunt uw hond hiertegen beschermen door te voorkomen dat uw hond slakken eet.

Pin It on Pinterest